BANGKIT (BANGun Kita Transform)

Program ini direka untuk mempersiapkan kendiri para peserta dalam mengharungi cabaran hidup mendatang dan juga menyelesaikan kecelaruan di dalam diri supaya peserta dapat memahami bagaimana untuk mengurus diri untuk kejayaan, berkomunikasi dengan cemerlang dan mengetahui cara berfikir yang menggabungkan fungsi emosi dan fisiologi.

OBJEKTIF Selepas menamatkan program ini akan mampu untuk:

Contact us

If you have question or query about the programs, send us a message and we will respond as soon as possible